โครงการประกวดสุดยอดโรงแรมบูติก
ครั้งที่ 4 (2016-2017)
EN
คุณสมบัติของผลงานที่เข้าประกวด

โรงแรมบูติคขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีจำนวนห้องพักระหว่าง 3-80 ห้อง

มีการจดทะเบียนธุรกิจการค้าอย่างถูกต้อง (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ บริษัทจำกัด)

เป็นสถานประกอบการที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น มี Character, Theme หรือ Concept ที่ไม่เหมือนใคร

เป็นสถานประกอบการที่มีความคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เป็นสถานประกอบการที่มีความสะดวก สะอาด และปลอดภัย มีการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

ต้องเป็นกิจการที่ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย

เงื่อนไขการเข้าสมัคร

การส่งใบสมัครสามารถส่งได้ทางระบบออนไลน์เท่านั้น โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 10 กุมภาพันธ์-15 เมษายน 2559

สถานประกอบการ 1 แห่ง สามารถสมัครเข้าประกวดได้ไม่เกิน 1 ประเภทรางวัล

รูปภาพ หรือสื่อออนไลน์อื่นๆ ของผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นสื่อสาธารณะที่สามารถนำไปเผยแพร่ต่อในสื่อใดก็ได้

คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการแจกรางวัลในกรณีที่ไม่มีผลงานใดที่เหมาะสมกับมาตรฐานของการประกวดในประเภทนั้นๆ

คณะกรรมการฯ จะตัดสิทธิ์การประกวดทันทีสำหรับผลงานเข้าประกวดที่มีเจตนาแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ

สถานประกอบการที่เข้าประกวดยินดีที่จะมอบสิทธิ์ในการใช้ชื่อโลโก้ สัญลักษณ์ หรือภาพของสถานประกอบการเพื่อสนับสนุนการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของโครงการฯที่จะเกิดกับสถานประกอบการเอง หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สถานประกอบการที่เข้าประกวดยินดีที่จะติดแสดงป้ายสัญลักษณ์โครงการฯ ณ จุดต้อนรับในโรงแรม เพื่อสนับสนุนการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ และภาพลักษณ์ที่จะเกิดกับสถานประกอบการเอง หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สถานประกอบการที่เข้าประกวด ยินดีที่จะสนับสนุนและร่วมมือกับสื่อมวลชนและโครงการฯในการให้สัมภาษณ์ หรือถ่ายทำรายการ บทความ เพื่อสนับสนุนการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของโครงการฯที่จะเกิดกับสถานประกอบการเอง หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สถานประกอบการที่เข้าประกวด ยินดีที่จะสนับสนุนอภินันทนาการห้องพักพร้อมอาหารเช้า กลางวัน และอาหารเย็น ขั้นต่ำ 2 วัน 1 คืน และกิจกรรม Lesiure หรือบริการห้องอาหาร/สปา (เลือกรายการเด่นของสถานประกอบการ ขั้นต่ำ 1 รายการ) สำหรับนักรีวิวประจำโครงการฯและผู้ติดตาม จำนวนขั้นต่ำ 2 ห้อง ผู้ที่จะเดินทางไปเพื่อจัดทำรีวิวที่มีประโยชน์ในเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์สถานประกอบการ (โดยรายชื่อนักรีวิวประจำโครงการฯ จะได้รับการติดต่อยืนยันวันและเวลาในการเข้าพักล่วงหน้าอีกครั้ง)

สถานประกอบการที่เข้าประกวดและผ่านเข้ารอบ Shortlists ยินดีที่จะสนับสนุน อภินันทนาการห้องพักพร้อมอาหารเช้า กลางวัน และอาหารเย็น ขั้นต่ำ 2 วัน 1 คืน และกิจกรรม Lesiure หรือบริการห้องอาหาร/สปา (เลือกรายการเด่นของสถานประกอบการ ขั้นต่ำ 1 รายการ) สำหรับกรรมการตัดสินโครงการฯและผู้ติดตาม(ไม่ได้เดินทางพร้อมกันทั้งหมด) จำนวนขั้นต่ำ 7 ห้อง เพื่อสำรวจเพื่อพิจารณาตัดสินคะแนนสถานประกอบการ (โดยรายชื่อกรรมการผู้ที่จะเดินทางไป จะได้รับการติดต่อยืนยันวันและเวลาในการเข้าพักและสำรวจล่วงหน้าอีกครั้ง)

สถานประกอบการที่เข้าประกวด ยินดีที่จะสนับสนุนและร่วมมือกับเคทีซีในการร่วมมอบสิทธิประโยชน์ และกิจกรรมการตลาดให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี เพื่อส่งเสริมการขายและสร้างฐานลูกค้าใหม่ๆ และ/หรือยินดีสมัครเป็นร้านค้า ติดตั้งเครื่องรูดบัตรเคทีซีเพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจและการทำการตลาด ให้สถานประกอบการเอง หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูลพร้อมรายการสื่อสนับสนุนมีให้เลือกในแบบฟอร์มสมัคร)

สถานประกอบการที่เข้าร่วมประกวดมีความยินดีที่จะร่วมรายการส่งเสริมการขายหรือทำธุรกิจร่วมกับคณะผู้จัดในอนาคต

การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

ขั้นตอนการสมัคร

สมัครและกรอกเอกสารทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.thailandboutiqueawards.com ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์-15 เมษายน 2559 โดยคณะกรรมการจะถือวันที่ Submit เป็นสำคัญ

กรอกข้อมูลสำคัญในแต่ละช่องไม่เกิน 1,000 ตัวอักษรต่อช่อง

แนบไฟล์ภาพนิ่ง แบบ jpg ขนาด 300-500 KB พร้อมคำบรรยายใต้ภาพไม่เกิน 50 ตัวอักษร ต่อภาพ (รายการข้อมูลและไฟล์ภาพมีรายละเอียดในร่างแบบฟอร์มหน้าถัดไป)

กด Submit และรอยืนยัน รับทราบ Code ของผู้สมัคร (หรือได้รับอีเมล์ที่จะแจ้งพื่อยืนยันสถานะผู้สมัครกลับอัตโนมัติตาม e- mail address ที่แจ้ง)

ใบสมัครเข้าร่วมประกวดโครงการ

ข้อความกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชัดเจน และตรงประเด็นกับประเภทที่ส่งเข้าประกวด เพื่อ กรรมการสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน

นอกเหนือจากข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกับโรงแรมหรือรีสอร์ท ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องให้ข้อมูลสำคัญด้าน ดังนี้
- ที่มา เรื่องราว และแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดโรงแรมหรือรีสอร์ท
- คุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ จุดเด่น และความคิดสร้างสรรค์
- ความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ ตกแต่ง หรือบริการ
- คุณสมบัติพิเศษอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมหรือรีสอร์ทมีความแตกต่างจากผู้อื่น
- โดยแต่ละหัวข้อมีความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร (ไม่ใช่ 1,000 คำ)

ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้อง Upload รูป จำนวนทั้งสิ้น 20 ภาพ โดยแต่ละภาพมีขนาดระหว่าง 300- 500 KB เท่านั้น ซึ่งหนึ่งในนั้นจะต้องเป็นภาพ LOGO ของโรงแรม

ข้อความกรุณากรอกข้อมูลเป็น ภาษาไทย เพื่อความสะดวกในการทำการประชาสัมพันธ์และการตลาด

Step 2
1. วันและเวลาที่สมัคร ( บันทึกอัตโนมัติ )

7 กรกฎาคม 2563

2. รายละเอียดของสถานที่ประกอบการ

*2.1 ชื่อสถานที่ประกอบการ (ภาษาไทย) / Name of Property (Thai)

*2.2 ชื่อสถานที่ประกอบการ (ภาษาอังกฤษ) / Name of Property (English)

*2.3 หมายเลขทะเบียนการค้า 13 หลัก/หมายเลขคณะบุคคล 10 หลัก
Trade Registration No. 13 digits/Body of Persons Registration No. 10 digits.

*2.4 ประเภทของทะเบียนการค้า / Type of Trade Registration (กรุณาเลือกเพียง 1 ข้อ / Kindly choose only 1)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด / Limited Partnership
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามัญ / Ordinary Partnership
บริษัทจำกัด / Company Limited
คณะบุคคล / Body of Persons (For Basic Types: Hotel, B&B, Guest House and Home Stay)

*2.5 คุณลักษณะ /ระดับของโรงแรม / Classes Of Hohel

S : 3-20 rooms
M: 21-50 rooms
L: 51-80 rooms

*2.6 เขตที่ตั้งของโรงแรมหรือรีสอร์ท / Location of Hotel or Resort

ทะเล (Seaside)
ภูเขา ป่า และ พื้นที่สีเขียว (Mountain, Forest & Plantation)
แม่น้ำ ทะเลสาบ และแหล่งน้ำอื่น (River, Lake and Water)
เมือง (City)
3. ที่อยู่ของโรงแรมหรือรีสอร์ท

*3.1 เลขที่

*3.2 ถนน

*3.3 ภาค

*3.4 จังหวัด

*3.5 อำเภอ / เขต

*3.6 ตำบล / แขวง

*3.7 รหัสไปรษณีย์

*3.8 โทรศัพท์

*3.9 แฟกซ์

*3.10 อีเมล์

3.11 เว็บไซต์

*3.12 เป็นสถานประกอบการขนาด

ห้อง ( ตั้งแต่ 3-80 ห้อง )

3.13 เฟสบุ๊ค

3.14 Youtube

(ตัวอย่าง http://www.youtube.com/watch?v=EoBXWHqAyW4)

3.15 พิกัดที่ตั้ง

***Fill your information in English*

*3.1 Adress Number

*3.2 Street

*3.3 Region

*3.4 Province

*3.5 Amphur / District

*3.6 Tambol / Sub-District

*3.7 Postal Code

*3.8 Telephone Number

*3.9 Fax

*3.10 E-mail address

3.11 Website

*3.12 No. of room

rooms (3-80 guestrooms)

3.13 facebook

3.14 Youtube

(example http://www.youtube.com/watch?v=EoBXWHqAyW4)

3.15 Latitude/Longitude

4. ประเภทของรางวัลที่ส่งประกวด

ประเภทรางวัลที่ส่งเข้าประกวด / Type of Award for Competition
(เลือกส่งได้มากที่สุดจำนวน 1 ประเภท / Maximum 1 types)

หมวดที่ 1: สถาปัตยกรรมและการออกแบบ / Design
หมวดที่ 2: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ / Nature
หมวดที่ 3: แนวคิดและวัฒนธรรม / Thematic
5. รายละเอียดของผู้ส่งเข้าประกวด

รายละเอียดของผู้ส่งเข้าประกวด (ใส่ชื่อ และ Contact Address ของผู้ที่สะดวกในการติดต่อกับโครงการฯ
ในเรื่องของการประกวด การทำประชาสัมพันธ์ และการทำตลาด)

*5.1 ชื่อ-นามสกุล / Contact Person

*5.2 ตำแหน่ง / Position

ที่อยู่ / Address

*5.3 เลขที่ / Number

*5.4 ถนน / Street

*5.5 ภาค / Region

*5.6 จังหวัด / Province

*5.7 อำเภอ / เขต / Amphur / District

*5.8 ตำบล / แขวง / Tambol / Sub-District

*5.9 รหัสไปรษณีย์ / Postal Code

*5.10 โทรศัพท์มือถือ / Mobile Phone No.

*5.11 โทรศัพท์ที่ทำงาน / Office Telephone No.

5.12 แฟกซ์ / Fax

*5.13 อีเมล / E-mail address

Step 1
Step 3
6. ที่มาแนวคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์โรงแรมบูติก

History, Concept and inspiration of the Boutique Hotel
(ไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร / not exceeding 1,000 letters)
กรุณากรอกข้อความภาษาไทย

Please fill in information preferably English language

7. คุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ จุดเด่น ความคิดสร้างสรรค์ของโรงแรมบูติก

Qualification of Boutique Hotel: Character, Theme, Concept
(ไม่เกิน 1,000 ตัวอักษรต่อ 1 ภาษา / not exceeding 1,000 letters per language)
กรุณากรอกข้อความภาษาไทย

Please fill in information preferably English language

8. ความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ ตกแต่ง หรือบริการ

Innovativeness of design, decorations or service
(ไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร / not exceeding 1,000 letters)
กรุณากรอกข้อความภาษาไทย

Please fill in information preferably English language

9. คุณสมบัติพิเศษอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมหรือรีสอร์ทแตกต่างจากผู้อื่น

Other special quality different from others / Background, Story and inspiration of the Boutique Hotelnot
(ไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร / not exceeding 1,000 letters)
กรุณากรอกข้อความภาษาไทย

Please fill in information preferably English language

Step 2
Step 4
10. ภาพ / Pictures

(เป็นไฟล์ jpg ขนาด 300-500 KB ต่อภาพ / jpg file, Size 300-500 KB each)
พร้อมคำบรรยายใต้ภาพ (ไม่เกิน140 ตัวอักษรต่อภาพ) / with descriptions (not exceeding 140 letters for one picture)

*1. Logo

Browse
No file selected

*2. Compulsory Pictures

Browse
No file selected

*3. Compulsory Pictures

Browse
No file selected

*4. Compulsory Pictures

Browse
No file selected
ภาพอื่นๆ 26 ภาพ / Other Pictures

(เป็นไฟล์ jpg ขนาด 300-500 KB ต่อภาพ / jpg file, Size 300-500 KB each)
พร้อมคำบรรยายใต้ภาพ (ไม่เกิน140 ตัวอักษรต่อภาพ) / with descriptions (not exceeding 140 letters for one picture)

Step 3
Step 5
11. รายละเอียดการสนับสนุนหากได้รับคัดเลือกให้ผ่านรอบแรกของโครงการ

กรุณาคลิกรายการสนับสนุนทุกรายการ ในกรณีที่ได้รับคัดเลือกให้ผ่านรอบแรกของโครงการ (*)


(*)อภินันทนาการสำหรับ Bloggers เพื่อเข้าพักและเขียนรีวิวออนไลน์ / Complimentary room for Bloggers to prepare review


(*)สถานประกอบการที่เข้าประกวด ยินดีที่จะสนับสนุนและร่วมมือกับสื่อมวลชนและโครงการฯในการให้สัมภาษณ์ หรือถ่ายทำรายการ บทความ เพื่อสนับสนุนการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของโครงการฯที่จะเกิดกับสถานประกอบการเอง หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


(*)สถานประกอบการที่เข้าประกวด ยินดีที่จะสนับสนุนอภินันทนาการห้องพักพร้อมอาหารเช้า กลางวัน และอาหารเย็น ขั้นต่ำ 2 วัน 1 คืน และกิจกรรม Lesiure หรือบริการห้องอาหาร/สปา (เลือกรายการเด่นของสถานประกอบการ ขั้นต่ำ 1 รายการ) สำหรับนักรีวิวประจำโครงการฯและผู้ติดตาม จำนวนขั้นต่ำ 2 ห้อง ผู้ที่จะเดินทางไปเพื่อจัดทำรีวิวที่มีประโยชน์ในเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์สถานประกอบการ (โดยรายชื่อนักรีวิวประจำโครงการฯ จะได้รับการติดต่อยืนยันวันและเวลาในการเข้าพักล่วงหน้าอีกครั้ง)


(*)สถานประกอบการที่เข้าประกวดและผ่านเข้ารอบ Shortlists ยินดีที่จะสนับสนุน อภินันทนาการห้องพักพร้อมอาหารเช้า กลางวัน และอาหารเย็น ขั้นต่ำ 2 วัน 1 คืน และกิจกรรม Lesiure หรือบริการห้องอาหาร/สปา (เลือกรายการเด่นของสถานประกอบการ ขั้นต่ำ 1 รายการ) สำหรับกรรมการตัดสินโครงการฯและผู้ติดตาม(ไม่ได้เดินทางพร้อมกันทั้งหมด) จำนวนขั้นต่ำ 7 ห้อง เพื่อสำรวจเพื่อพิจารณาตัดสินคะแนนสถานประกอบการ (โดยรายชื่อกรรมการผู้ที่จะเดินทางไป จะได้รับการติดต่อยืนยันวันและเวลาในการเข้าพักและสำรวจล่วงหน้าอีกครั้ง)


12. รายละเอียดการสนับสนุนกิจกรรมการตลาดให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

สถานประกอบการที่เข้าประกวด ยินดีที่จะสนับสนุนและร่วมมือกับเคทีซีในการร่วมมอบสิทธิประโยชน์ และกิจกรรมการตลาดให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี เพื่อส่งเสริมการขายและสร้างฐานลูกค้าใหม่ๆ และ/หรือยินดีสมัครเป็นร้านค้า ติดตั้งเครื่องรูดบัตรเคทีซีเพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจและการทำการตลาด ให้สถานประกอบการเอง หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูลพร้อมรายการสื่อสนับสนุนมีให้เลือกในแบบฟอร์มสมัคร)

มอบสิทธิ์ในการพิจารณาก่อนให้กับโรงแรมที่รับชำระค่าห้อวพักและบริการด้วยบัตรเครดิต (any bank)

ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรการตลาด กับบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สำหรับแพดคเกจร่วมทำโปรโมชั่นกับ KTC โดยมีสื่อสนันสนุน /Co- Promotion with KTC & media support

โดยโรงแรมยินดีมอบราคาพิเศษสำหรับห้องพัก พร้อมอาหารเช้าและเคทีซีมอบสื่อสนับสนุน ได้แก่
1) เว็บไซต์ www.thailandboutiqueawards.com บน KTC Promotion Banner
2) เว็บไซต์ท่องเที่ยว www.KTCWORLD.co.th ซึ่งมีกว่า 700,000 pageviews / เดือน
3) e-news ไปยังสมาชิกบัตร KTC 380,000 ราย
4) facebook fan page ของ KTC World ซึ่งมีสมาชิกกว่า 100,000 ราย

(ระยะเวลาและประเภทของสื่อประชาสัมพันธ์ ให้เป็นไปตาม KTC เห็นสมควร)

  คลิกดาว์นโหลดพร้อมกรอกข้อมูลและส่งไฟล์รูปถ่ายโรงแรม/รีสอร์ท 4-5 รูป (ไฟล์รูปขนาด 1-2 MB) และโลโก้ เป็นไฟล์ ai/jpg สำหรับจัดเตรียมสื่อ

ดาวน์โหลดใบขอร่วมรายการมอบสิทธิประโยชน์ / MOU Download
กรุณาส่ง MOU พร้อมรูปภาพโรงแรม 3 รูป (ขนาดรูป 1MB) และโลโก้ (ai file) มาที่ email : Rungtiva.c@ktc.co.th /Please return MOU with 3 hotel photos (size1 MB) & logo in ai file at email : Rungtiva.c@ktc.co.th

ยินดีสมัครเป็นร้านค้า ติดตั้งเครื่องรูดบัตรเคทีซีเพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจและการทำการตลาด ให้สถานประกอบการเอง หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คลิก!!!

*ข้าพเจ้ายอมรับในกติกาข้อตกลงในการร่วมโครงการครั้งนี้ / I, hereby, accept all the conditions and agreements for participation in this Project.

พิมพ์หรือดาวน์โหลดใบสมัครนี้เพื่อเตรียมกรอกข้อมูลของท่านจากนั้นให้ท่านนำข้อมูลที่เตรียมไว้ลงทะเบียนโดยใช้แบบฟอร์มออนไลน์ /

Applicants can print or download this form to prepare your information before submiting the application which Download

Step 4