โครงการประกวดสุดยอดโรงแรมบูติก
ครั้งที่ 4 (2016-2017)
EN
พีบี วัลเล่ย์ เขาใหญ่ ไวน์เนอรี่